Andligt ledarskap på fel väg

Uppdrag Granskning lät en en bomb brisera i sitt senaste program. Med dold kamera spelade man in möten och samtal med imamer i ett par svenska moskéer. Det man fick höra har chockerat Sverige.

Fokus kom att handla om den kvinnosyn de berörda imamerna gav uttryck för. I programmet gavs direkta uppmaningar att muslimska kvinnor inte bör polisanmäla om de blir utsatt för våld i hemmet av sin make – ett brott svensk lagstiftning är mycket tydlig med och ser allvarligt på. Den besökande kvinnan fick också veta att det är fel att vägra att ha sex med mannen även om hon inte själv vill. Hon ska också acceptera att mannen gifter sig med flera kvinnor, trots att detta inte är tillåtet i Sverige.

Jag vill tro att majoriteten av Sveriges imamer känner till och följer svensk lagstiftning. Att “dra alla över en kam” är aldrig rätt. Samtidigt är det viktigt att de här problemen uppmärksammas och följs upp – noggrant och fortlöpande. Ingen religion eller kulturell bakgrund ger oss rätt att misshandla någon, varken i eller utanför hemmet.

Mahmoud Khalafi är ordförande för Sveriges imamråd, och menar att berörda imamer är utbildade i sina hemländer och därför är i behov av en svensk imamutbildning för att kunna tillgodogöra sig kvinnosynen den svenska lagstiftningen försvarar. Jag vill gå ett steg längre och säga att en sådan utbildning kanske ska vara obligatorisk för att att församlingen där imamen verkar och arbetar, även i fortsättningen ska få statsbidrag. Detta skulle gälla de imamer som fått sin utbildning i hemlandet.

De olika riksorganisationerna kommer nu att från myndighetshåll bli kallade till samtal. När samtal och utvärdering är gjord, kommer beslut att tas om huruvida bidragen till moskéerna ska fortsätta eller inte.  Den ordningen känns bra. Att i nuläget strypa bidragen kan få konsekvenser ingen vill ha och skulle vara orättvist mot de moskéer som arbetar efter en kvinnosyn som stämmer med svensk lag. Det är viktigt med öppenhet och kontaktytor – bara där kan vi nå varandra och påverka.

Ett förhastat beslut skulle kunna leda till det motsatta.

About Richard Jensen

Ordförande för Kristdemokraterna i Malmö
This entry was posted in Malmö. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>